www.belgium.be Logo of the federal government

Projectoproep

Deze projectoproep werd op 15 juni 2019 afgesloten. Er kunnen geen nieuwe projecten meer worden ingediend.

Wil je als organisatie zelf initiatieven ondernemen tegen racisme? Dat kan!

Met projectsubsidies moedigt de federale overheid organisaties aan om het federale gelijke kansenbeleid mee vorm te geven.

Enkel rechtspersonen of feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk die in België gezeteld zijn komen in aanmerking voor deze subsidies. Er is een maximum van 30.000 euro per project.

De subsidiegids bevat een duidelijke omschrijving van de voorwaarden en beoordelingscriteria. Bovendien lees je er hoe je een correcte aanvraag kan indienen. Opgelet! Deze gids werd gewijzigd op 15 april 2019. Gelieve u ervan te verzekeren dat u aan de voorwaarden voldoet om een project in te dienen.

Het aanvraagdossier bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier en bijkomende informatie over de inhoudelijke en financiële werking van uw organisatie.

De uiterste indieningsdatum: 15 juni 2019

Stuur de aanvraag naar:

Elektronisch: equal@just.fgov.be

Per post:

FOD Justitie
Cel Gelijke Kansen (bur. 408 – 411)
Waterloolaan 115
B-1000 Brussel

Als je nog vragen hebt, dan kan je altijd contact opnemen met equal@just.fgov.be (02/542.75.53 of 02/542.75.79)

Deze projectoproep werd gepubliceerd op 21 maart 2019 naar aanleiding van de Internationale dag tegen racisme en discriminatie. Uiterste indieningsdatum van projecten is 15 juni 2019.