www.belgium.be Logo of the federal government

Racisme in cijfers

Meldingen bij Unia

In 2018 nam het aantal geopende dossiers rond racisme en raciale discriminatie bij Unia met maar liefst 11% toe. Die cijfers schetsen geen volledig beeld van de echte omvang van het probleem, maar ze geven wel aan wat er in de samenleving leeft en welke spanningen er zijn.
De toename is fors (+55% op vijf jaar) en geeft aan dat deze toename van racisme vandaag een dominant en zorgwekkend probleem is. Ongeveer 7 op de 10 dossiers over raciale discriminatie gaan over haat op het internet en sociale media, werk en goederen en diensten (bv. verhuur van woningen, toegang tot discotheken en cafés enzovoort).

In totaal behandelde Unia in 2018 866 dossiers die gaan over racisme. Het is veruit het criterium waar Unia het meest meldingen over krijgt.

In cijfers

Haat op het internet
25%

40% van deze dossiers speelt zich af op Facebook.

Werk
19%

Het gaat hier vooral om:

  • pesterijen omwille van een persoonlijk kenmerk (35%),
  • weigering om aan te werven (21%),
  • problemen bij ontslag (13%).

Goederen en diensten
24%

  • De helft van deze dossiers gaat over problemen met huisvesting, zoals de weigering om een woning te laten bezoeken of verhuren.
  • Deze dossiers kunnen ook gaan om scheldpartijen in winkels of het weigeren van toegang tot discotheken en cafés.

Samenleving
11%

Dit kunnen bijvoorbeeld burenruzies zijn of conflicten in de publieke ruimte

Politie en justitie
6%

Deze meldingen gaan voornamelijk over conflicten met de politie

Onderwijs
8%

 

Klachten bij de politie

Zowel de lokale als de federale politie registeren meldingen van racisme, discriminatie en haatmisdrijven. Zij maken een proces-verbaal op bij elke aanwijzing of vaststelling van feiten van discriminatie. De politiediensten registreerden in 2017 913 feiten met een racistisch of xenofoob motief.