www.belgium.be Logo of the federal government

Reageer!

Racisme melden

Je kan elke vorm van racisme of discriminatie melden bij Unia.

Je hoeft hiervoor niet zelf slachtoffer te zijn. Als je getuige bent, kan je dit ook melden.

Unia is een onafhankelijke, openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Unia is interfederaal bevoegd, dit wil zeggen: niet enkel bevoegd op federaal niveau, maar ook op het niveau van de deelstaten. Elke persoon in België kan dus klacht indienen of een vraag stellen bij Unia in geval van racisme.

Dit kan via verschillende kanalen:

 • online (via het meldingsformulier)
 • per mail: info@unia.be
 • telefonisch: Bel van maandag tot vrijdag naar het gratis nummer 0800 12 800 (vanuit België) of naar +32 (0)2 212 30 00 (vanuit het buitenland)
  • Maandag: van 9.30 tot 13.00 uur
  • Dinsdag: van 9.30 tot 16.30 uur
  • Woensdag: van 9.30 tot 16.30 uur
  • Donderdag: van 9.30 tot 16.30 uur
  • Vrijdag: van 9.30 tot 13.00 uur
 • per brief: Unia, Koningsstraat 138, 1000 Brussel
 • via één van de lokale contactpunten.
Lees meer over wat er na je melding gebeurt op de site van Unia.

Hatespeech

Op de website van Unia, staan tips en tricks opgesomd over hoe je best reageert en aangeeft dat je niet akkoord gaat met een post of statusupdate. Ook als je niet persoonlijk het slachtoffer bent van haatberichten, kan je er iets tegen doen.

Zo kan je de volgende acties ondernemen:

 • Rapporteer het bericht bij Facebook of Twitter
 • Vraag aan de paginabeheerder of de moderator om het bericht te verwijderen
 • Reageer op de haatboodschap
 • Meld het bij Unia

Haatmisdrijven

Als slachtoffer

Als je slachtoffer bent van een haatmisdrijf meld je dit best bij de politie. Enkel dan kan het gerecht optreden. Daarnaast kan je ook Unia contacteren voor juridische bijstand.

Aangifte doen bij de politie

Als je aangifte doet bij de politie, let dan op de volgende zaken:

 • Vraag de politie om expliciet te vermelden in het proces-verbaal (PV) dat het gaat om een haatmisdrijf.
 • Geef zoveel mogelijk gedetailleerde informatie mee, zoals:
  • Wat is er precies gebeurd?
  • Waar en wanneer?
  • Wat werd er gezegd?
  • Herinner je je nog de juiste bewoordingen?
  • Zijn er getuigen?
 • Laat zeker ook een medisch attest opmaken bij een dokter, als je lichamelijke of psychologische letsels hebt.
 • Vraag altijd een kopie van het PV en geef je op als benadeelde persoon. Het zorgt ervoor dat je op de hoogte gehouden wordt van de eindbeslissing.

Melding doen bij Unia

Meld zeker ook bij Unia wanneer je slachtoffer bent van een haatmisdrijf.

Unia kan je informeren over je rechten en de procedure en zorgt voor begeleiding van slachtoffers en hun familie.

Daarnaast kan Unia zich ook (naast de persoon die het misdrijf meldt) burgerlijke partij stellen bij een rechtszaak. Unia waakt er dan over dat het aspect ‘haatmisdrijf’ in het onderzoek meegenomen wordt met specifieke aandacht voor de omstandigheden vóór en tijdens het misdrijf: de uitlatingen van de dader zelf, het karakter van de daad, elementen uit het verleden van de dader, …

Als getuige

Wat kan je doen om een slachtoffer te helpen?

 • Maak lawaai om de agressor bang te maken en zo het slachtoffer tijd te geven om te ontsnappen.
 • In geval van nood, bel onmiddellijk het gratis nummer 112.
 • Als je niet op je eentje tussenbeide wil komen, kijk dan of er andere getuigen zijn die je kunnen helpen.
 • Onthoud zoveel mogelijk informatie (tijdstip, plaats, nummerplaat,…).
 • Maak indien mogelijk een foto van de dader(s), zonder je eigen veiligheid daarbij in gevaar te brengen. Al die elementen zullen een grote hulp vormen voor het slachtoffer, vooral als het klacht wil neerleggen.
 • Verzamel de telefoonnummers en de namen van de andere getuigen van de agressie.
 • Help het slachtoffer en bekijk samen welke stappen jullie kunnen ondernemen. Al dan niet anoniem getuigen is heel belangrijk voor het slachtoffer.
 • Meld het haatmisdrijf bij Unia