www.belgium.be Logo of the federal government

Wettelijk kader

Stop Racisme !

De antiracismewet en de antidiscriminatiewet omvatten vijf zogenoemde 'raciale criteria'. Deze zijn:

  • zogenaamd ras,
  • nationaliteit,
  • huidskleur,
  • afkomst,
  • nationale of etnische afstamming.

Meer info

Wat is verboden?

Discriminatie

Je wordt gediscrimineerd als je op basis van persoonlijke kenmerken minder gunstig behandeld wordt dan een andere persoon in een vergelijkbare situatie. De antiracismewet en antidiscriminatiewet bevatten samen 19 beschermde criteria, waaronder zogenaamd ras, de nationaliteit, huidskleur, afkomst of de nationale of etnische afstamming. Bijvoorbeeld iemand ontslaan of weigeren om een persoon aan te nemen omwille van zijn/haar huidskleur.

Meer informatie hierover vind je op de site van Unia.

Haatboodschappen

Haatboodschappen zijn boodschappen die aanzetten tot haat, geweld of discriminatie. Een racistische haatboodschap is een boodschap waarmee doelbewust en in het openbaar wordt aangezet tot discriminatie, haat of geweld tegen een persoon of groep wegens een van de vijf zogenaamde ‘raciale criteria’. Meer info vind je op de site van Unia.

Haatmisdrijven

Een haatmisdrijf is fysiek of verbaal geweld of pesterijen op school, het werk, internet en sociale media, en bestaat uit twee delen.

Er moet enerzijds sprake zijn van een misdrijf, zoals brandstichting, vernieling, slagen en verwondingen, belaging, aanranding van de eerbaarheid en verkrachting etc.

Daarnaast is er sprake van een haatmotief of een verwerpelijk motief. Dat wil zeggen dat de dader het slachtoffer kiest net omdát die tot een bepaalde groep behoort met een of meerdere beschermde kenmerken. De dader handelt dus uit haat tegen, misprijzen van of vijandigheid ten opzichte van die persoon of groep.

Een racistisch haatmisdrijf zijn dus criminele daden die gepleegd worden omwille van een eigenschap van het slachtoffer, bijvoorbeeld de nationaliteit, huidskleur, afkomst, zogenaamd ras of nationale en etnische afstamming.

Meer info vind je op de site van Unia.